herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

Mapa biuletynu

MOPS Sławno
|___Dane teleadresowe
|___Aktualności
|___Statut
|___Wykaz telefonów
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA
|___Pomoc środowiskowa
|___Usługi opiekuńcze
      |___UCHWAŁA NR XXVII/159/2008 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
|___Świadczenia rodzinne
      |___ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
            |___DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
      |___ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
      |___ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
      |___JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
      |___SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
      |___Wzorce wniosków
            |___stare
|___Fundusz alimentacyjny
      |___Działania wobec dłużnika
      |___Wymagane dokumenty
      |___Wnioski
|___Klub Integracji Społecznej
|___Stołówka
|___Karta Dużej Rodziny
|___Dodatki mieszkaniowe
|___Świadczenie wychowawcze - "Rodzina 500+"
      |___stare
|___Dobry Start "300+" dla uczniów
|___Europejski Fundusz Społeczny - Projekt Systemowy "Szansa na rozwój"
      |___Aktualności i ogłoszenia
      |___Przebieg realizacji projektów
            |___2013
            |___2012
            |___2011
            |___2010
            |___2014
      |___Zamówienia Publiczne
            |___2013
                  |___OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
                  |___OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
                  |___ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
                        |___ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 4
                        |___ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 3
                        |___ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 2
                        |___ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 1
                  |___Sławno: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
                  |___OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
                  |___ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
                        |___ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 2
                        |___ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 1
                  |___OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
                  |___Sławno: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu Szansa na rozwój Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
                  |___ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 4
                  |___ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W CZĘŚCI NR 3
                  |___ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 2
                  |___ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W CZĘŚCI 1
      |___Galerie zdjęć
      |___Zapytania ofertowe
            |___Nowe zapytania ofertowe na przeprowadzenie grupowego oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego
            |___Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia socjoterapeutycznego
|___Mieszkanie chronione
|___Świetlica "Nasze Wspólne Gniazdo"
|___Dodatki energetyczne
      |___Wzorce wniosków
|___Stypendia szkolne
ZAMIERZENIA I PROGRAMY
|___System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
|___Sprawozdanie o ogólnej działalności Ośrodka
      |___Sprawozdanie za rok 2010
Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
|___Wiadomości ogólne
Informacje
|___Zamówienia publiczne
|___Plan postępowań o udzielenie zamówień
|___Zapytania Ofertowe
      |___Zapytania Ofertowe 2014
            |___ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
            |___ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
      |___Archiwum zapytań ofertowych
|___Zarządzenia kierownika MOPS
|___Praca w Ośrodku
      |___Zapytania ofertowe
      |___Wyniki poprzednich postępowań
            |___Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze: referenta ds. administracyjno-technicznych projektu " Szansa na rozwoj"finansowanego z EFS