Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebieg realizacji projektu 2011 rok


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU W 2011 ROKU


 

GRUDZIEŃ 2011

08 grudnia zakończono kurs wizażu i autoprezentacji, który składał się z 44 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Na zajęciach omówiono m.in., zagadnienia związane z profesjonalną autoprezentacją oraz rolę makijażu w kształtowaniu wizerunku osobistego.

 

Podczas uroczystego spotkania wigilijnego, które odbyło się w dniu 16 grudnia podsumowano realizację projektu. W czasie spotkania uczestnicy opowiedzieli o swoich wrażeniach, przemyśleniach oraz odczuciach związanych z udziałem w projekcie. Opinie uzyskane od naszych uczestników zostaną uwzględnione podczas kolejnej edycji projektu "Szansa na rozwój" przewidzianej na 2012 rok.

LISTOPAD 2011

W dniu 18 listopada zakończony został kurs opiekuna osób starszych. W czasie 105 godzin kursu omówiono zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z opieką nad osobą starszą. W listopadzie zakończono również konsultacje indywidualne i doradztwo z zakresu socjoterapii o charakterze grupowym z elementami indywidualnymi oraz indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne.

 

Ostatnim kursem, który rozpoczął się w dniu 29 listopada był kurs wizażu i autoprezentacji. Planowany termin zakończenia w/w kursu przewidziany jest na dzień 08 grudnia br.

PAŹDZIERNIK 2011 ROKU

Kolejnym kursem, który rozpoczął się w dniu 10 października br jest kurs opiekuna osób starszych w którym biorą udział trzy beneficjentki. Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej omawiane są zagadnienia związane z psychologią człowieka starszego, problemy zdrowotne osób starszych, żywienie ludzi starszych oraz podstawowe czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne. Część praktyczną nasze uczestniczki odbędą w Szpitalu Powiatowym w Sławnie gdzie wcielą w życie zagadnienia zdobyte w części teoretycznej.

W bieżącym miesiącu odbywają się również warsztaty z doradztwa zawodowego, na których omawiane są zagadnienia związane z ubieganiem się o pracę, w tym: dokumenty aplikacyjne, sposoby poszukiwania pracy itp.

WRZESIEŃ 2011 ROKU

W miesiącu wrześniu odbył się trzydniowy wyjazd o charakterze edukacyjno – integracyjnym do Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynowego "LeDan" w Chłopach. W trakcie pobytu nasi Beneficjenci uczestniczyli w warsztatach teatralno – dramowych. Kontynuowane były także zajęcia z psychologiem oraz socjoterapeutą. Na zakończenie pobytu przy akompaniamencie zespołu muzycznego odbyła sie impreza integracyjna .

We wrześniu miały miejsce także dwa kursy: kurs komputerowy dla poczatkujacych dla 3 osób, na którym omawiano zagadnienia związane z podstawową obsługą komputera w tym programu Word, Excel, a także uczono sie obsługiwać pocztę elektroniczną oraz kurs obsługi kasy fislkalnej równiez dla 3 osób gdzie omówiono procedury instalowania oraz obsługi kas fislanych.

LIPIEC I SIERPIEŃ 2011 ROKU

Mimo przerwy wakacyjnej nasze panie ucząszczają na kurs prawa jazdy kat. B. Jeśli pozytywnie zdadzą egzaminy otrzymają uprawnienia do kierowania pojazdami osobowymi.

CZERWIEC 2011 ROKU

W czerwcu br kontynuowano grupowe oraz indywidualne wsparcie socjoterapeutyczne oraz psychologiczne. Trzy panie zakończyły edukację szkolną: jedna z beneficjentek ukończyła Policealną Szkołę Zawodową dla Dorosłych o kierunku technik administracji, natomiast pozostałe dwie panie ukończyły Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych o kierunku technika masażysty.

MAJ 2011 ROKU

W ramach aktywnej integracji zaplanowano wsparcie psychologiczne. Przewidziano dwa rodzaje zajęć tj., grupowe mające charakter warsztatów oraz indywidualne, w łącznym wymiarze 215 godzin. Ma to na celu podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych beneficjentów projektu. Zajęcia mają służyć nauce umiejętności rozumienia siebie, kierowania sobą, porozumiewania się z innymi, nawiązywania pozytywnej więzi z otoczeniem, a także poszerzenie wiedzy z komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Do zajęć wprowadzone zostaną elementy treningu interpersonalnego z elementami asertywności. Celem tej edukacji będzie nauka reguł dobrej komunikacji, pogłebianie i nawiązywanie kontaktów z ludźmi oraz nauka zachowań asertywnych. Zajęcia mają pomóc w problemach związanych z zaburzonym lub słabo wykształconym pozytywnym obrazem własnej osoby, wyrażania myśli i uczuć, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odreagowaniu stresu.

Kolejnym etapem realizacji założeń aktywnej integracji jest trening kompetencji społecznych z elementami socjoterapii o charakterze grupowym w wymiarze 55 godzin dla każdej osoby. Zajęcia te mają na celu poznanie różnorodnych zagadnień pozwalających uczestnikom lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami uczenia się rozpoznawania emocji, poznania mechanizmów uzależnień, poznaniu zasad dobrej komunikacji, uczeniu się pełnienia określonych ról społecznych. Zajęcia prowadzone są w charakterze warsztatów.

W maju odbyła się także wycieczka do trójmiasta, gdzie zwiedzano najatrakcyjniejsze miejsca Gdyni, Gdańska i Sopotu, w tym: Fontannę Neptuna, sopockie molo, gdyńskie oceanarium i wiele innych . Na zakończenie w Teatrze Muzycznym w Gdyni uczestnicy obejrzeli spektakl "Greese".

KWIECIEŃ 2011 ROKU

W miesiącu kwietniu br. dbyło sie spotkanie integracyjne mające na celu lepsze poznanie się , wymianę doświadczeń oraz wspólną realizację założeń projektu

STYCZEŃ – MARZEC 2011 ROKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie od stycznia 2011 roku realizuje projekt systemowy "Szansa na rozwój", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

W wyniku rekrutacji do projektu przystąpiło 17 beneficjentów, mieszkańców Sławna, w przedziale wiekowym 20 - 47 lat. W grupie uczestników znalazło się 16 kobiet oraz 1 mężczyzna. W bieżącym roku wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przewidziano dla uczestników różne formy wsparcia, które realizowane bedą w czasie trwania projektu tj., szkolenia, kursy, warsztaty oraz spotkania wyjazdowe połączone z aktywną edukacją i integracją. Założeniem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia, którym wsparcie może ułatwić drogę do usamodzielnienia i przezwyciężenia trudności życiowych. W tym celu przygotowano 14 kontraktów socjalnych oraz 3 programy integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przy podpisywaniu których obecny był psycholog. Zadania , które zostały przewidziane w projekcie obejmują również działania o chartakterze środowiskowym. W tym celu zaplanowano spotkania integracyjne, które umożliwią lepsze poznanie się , wymianę doświadczeń oraz wspólną realizację założeń projektu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 25-02-2013 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2013 11:24