Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 323848-2013 z dnia 2013-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sławno
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój, z podziałem na części:
Termin składania ofert: 2013-08-22


Sławno: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 190659 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323848 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 32 90, faks 59 810 5452.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój, z podziałem na części.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Szansa na rozwój finansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Elementy wizażu, stylizacji i autoprezentacji oraz praktyczne warsztaty z profesjonalną kosmetyczką i fryzjerem.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Studio Kosmetyczne Le Paradis, ul. Zwycięstwa 40/6, 75-601 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6729,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Operator/kierowca wózków widłowych z wymianą butli gazowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Unia Spółka z o.o., ul. Lechicka 23, 75-837 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3657,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5750,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o, ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7460,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8995,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8995,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8995,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Warsztaty prawne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Pedagogiczno-Rodzinne Aleksandra Lachowicz, ul. Spasowskiego 6/8, 75-451 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3534,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6650,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6650,00

 • Waluta: PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Szymczewski 19-09-2013 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2013 11:01