Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebieg realizacji 2012 rok

 


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU W 2012 ROK


GRUDZIEŃ 2012 ROKU

Realizacja projektu dobiega końca. Na zakończenie przygotowano dla beneficjentów warsztaty pod nazwą: „Wizaż – kreowanie własnego wizerunku” oraz kurs „Dekorowanie potraw i stołów metodą carvingu”.Warsztaty wizażu miały na celu pokazanie beneficjentom w jaki sposób zmienić swój image aby stać się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Efekty metamorfozy przeszły najśmielsze oczekiwania uczestników. Ostatnim kursem zaproponowanym podopiecznym projektu systemowego „Szansa na rozwój” był kurs dekorowania potraw. W czasie zajęć teoretycznych zapoznano się z zagadnieniami racjonalnego gospodarowania zasobami żywnościowymi oraz tabelami kalorii, natomiast podczas zajęć praktycznych uczestnicy wyczarowywali z warzyw i owoców przepiękne dekoracje. Swoje umiejętności mogli sprawdzić podczas uroczystego zakończenia projektu które miało miejsce w dniu 17 grudnia br.

LISTOPAD 2012 ROKU

W listopadzie podopieczni ośrodka podczas rozpoczętego w październiku kursu komputerowego z fakturowaniem komputerowym i obsługą kas fiskalnych poznają zagadnienia dotyczące obsługi programów WORD, EXCEL a także uczą się obsługi kasy fiskalnej. Większą część zajęć przeznaczono na naukę zasad wystawiana faktur przy pomocy odpowiednich programów komputerowych. Dla wygody uczestników beneficjentów podzielono na dwie grupy dzięki czemu mają oni możliwość lepszego przyswojenia wiedzy. W bieżącym miesiącu zakończono również wsparcie psychologa oraz socjoterapeuty.

PAŹDZIERNIK 2012 ROKU

Miesiąc październik dla naszych beneficjentów był bardzo pracowity. Oprócz kolejnych bloków programowych realizowanych w ramach

warsztatów nauki planowania udanego życia w dalszym ciągu odbywały się indywidualne oraz grupowe spotkania z psychologiem i

socjoterapeutą. Terapeuci podczas rozmów indywidualnych oraz grupowych spotkań starali się wspólnie z beneficjentami rozwiązywać ich

problemy. W dniu 09 października rozpoczęto także kurs komputerowy z fakturowaniem komputerowym i obsługą kas fiskalnych w wymiarze

90 godzin, którego planowane zakończenie nastąpi w miesiącu listopadzie.

WRZESIEŃ 2012 ROKU

W miesiącu wrześniu odbywają się dalsze zajęcia z psychologiem i socjoterapeutą. Zaplanowano również warsztaty nauki planowania udanego

życia, które składać się będą z pięciu modułów tematycznych tj., warsztaty w dziedzinie rozwoju osobistego – w ramach tego modułu

przewidziany jest wyjazd do Szymbarku; warsztaty przedsiębiorczości czyli jak założyć własną firmę, gdzie w ramach tego modułu przewiduje

się przeprowadzenie zajęć obejmujących psychologiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości obejmujące potrzeby człowieka, motywację,

asertywność, komunikację interpersonalną, stres, prezentację, elementy prawa pracy, rodzaje umów, procedurę zakładania i finansowania

działalności gospodarczej; warsztaty budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania nim; kurs pierwszej pomocy

przedmedycznej oraz zarządzanie czasem i pracą własną. W/w moduły mają charakter kursów sprzyjających podniesieniu lub uzupełnieniu

kompetencji beneficjentów projektu systemowego "Szansa na rozwój" wykorzystujących aktywne metody nauczania, które pozwalają na

umiejętne zastosowanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów. W bieżącym miesiącu przeprowadzone zostaną trzy z

pięciu modułów. Kolejne moduły przewidziane są w miesiącu październiku. Po zakończeniu warsztatów nauki planowania udanego życia

przewidziany jest kurs komputerowy z fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych.

LIPIEC I SIERPIEŃ 2012 ROKU

Mimo przerwy wakacyjnej nasi beneficjenci uczestniczą w indywidualnych konsultacjach z socjoterapeutą, gdzie wspólnie z terapeutą podejmują próbę rozwiązania nurtujących ich problemów.

CZERWIEC 2012 ROKU

W czerwcu br kontynuowano grupowe oraz indywidualne wsparcie socjoterapeutyczne oraz psychologiczne. W ramach aktywnej integracji odbyły się także warsztaty wyjazdowe, których celem była integracja grupy w innym niż dotychczasowe środowisko, samopoznanie i samoakceptacja, poznanie i akceptacja innych osób oraz doskonalenie relacji interpersonalnych z ludźmi, które skutkować będą większą aktywnością w poszukiwaniu zatrudnienia. Warsztaty wyjazdowe miały sprzyjać zdobywaniu i udoskonalaniu umiejętności społecznych i właściwości we współżyciu z ludźmi (otwartości, szczerości, poczucia humoru, życzliwości), miały również rozwijać współpracę w tworzeniu grupy partnerskiej, a także poznać zagadnienia związane ze stresem (badanie indywidualne poziomu stresu, ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, sposoby radzenia sobie ze stresem). W/w warsztaty odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym „Jantar” w Ustce, gdzie przeprowadzono warsztaty teatralno – dramowe oraz kontynuowane były zajęcia z psychologiem i socjoterapeutą. W wolnych od zajęć chwilach uczestnicy mogli skorzystać z atrakcji jakie zapewnił organizator tj., basenu oraz sauny. Na zakończenie pobytu odbyła się impreza integracyjna zorganizowana przez ośrodek połączona z zabawą taneczną w czasie której uczestnicy nawiązali bliższe kontakty koleżeńskie.

MAJ 2012 ROKU

W ramach aktywnej integracji zaplanowano wsparcie psychologiczne. Przewidziano dwa rodzaje zajęć tj., grupowe mające charakter warsztatów oraz indywidualne, które ma na celu podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych beneficjentów projektu. Zajęcia mają służyć nauce umiejętności rozumienia siebie, kierowania sobą, porozumiewania się z innymi, nawiązywania pozytywnej więzi z otoczeniem, a także poszerzenie wiedzy z komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Celem tej edukacji będzie nauka reguł dobrej komunikacji, pogłębianie i nawiązywanie kontaktów z ludźmi oraz nauka zachowań asertywnych. Kolejnym etapem realizacji założeń aktywnej integracji jest wsparcie socjoterapeutyczne grupowe i indywidualne . Zajęcia te mają na celu poznanie różnorodnych zagadnień pozwalających uczestnikom lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami uczenia się rozpoznawania emocji, poznania mechanizmów uzależnień, poznaniu zasad dobrej komunikacji, uczeniu się pełnienia określonych ról społecznych. Zajęcia, których planowany koniec nastąpi w listopadzie br prowadzone są w charakterze warsztatów.

KWIECIEŃ 2012 ROKU

W miesiącu kwietniu br. przeprowadzone zostały indywidualne rozmowy uczestników z doradcami zawodowymi w ramach warsztatów doradztwa zawodowego. Rozmowy te miały na celu sporządzenie dla każdego beneficjenta Indywidualnego Planu Działania w którym określono zainteresowania beneficjentów oraz ich kompetencje, w tym: kwalifikacje zawodowe, umiejętności oraz cechy osobowe, dokonano bilansu mocnych i słabych stron w aspekcie przyszłej pracy zawodowej uczestnika. Efektem finalnym rozmów doradców zawodowych i uczestników mających odzwierciedlenie w IPD było określenie preferowanego obszaru zawodowego.

MARZEC 2012 ROKU

W pierwszej dekadzie marca zakończono rekrutację, w wyniku której przygotowano 14 kontraktów socjalnych oraz 3 programy integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Następnie w dniach 14 -30 marzec 2012 roku odbyły się grupowe warsztaty aktywizacyjne z doradztwa zawodowego. Tematyka warsztatów obejmowała zajęcia aktywizacyjne, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby radzenia sobie ze stresem oraz asertywność. W ramach zajęć omówiono zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmów, które nim rządzą, określono sylwetkę zawodową, dokonano bilansu mocnych i słabych stron, oceniono własne kwalifikacje i umiejętności w odniesieniu do oferty rynku pracy, podejmowano decyzję dotyczące przyszłości zawodowej. Uczestnicy nabyli także wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy. Celem w/w warsztatów była nauka nowych zachowań w zakresie radzenia sobie na rynku pracy oraz funkcjonowania w wielu dziedzinach życia. Wynikiem udziału w zajęciach była też zmiana sposobu myślenia o swojej sytuacji życiowej jak i innych aspektach życia.

STYCZEŃ – LUTY 2012 ROKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie od stycznia 2012 roku prowadził rekrutację w ramach realizacji projektu systemowego "Szansa na rozwój", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. W wyniku zakończonej rekrutacji do projektu przystąpiło 17 beneficjentów. W bieżącym roku wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przewidziano dla uczestników różne formy wsparcia, które realizowane będą w czasie trwania projektu tj., szkolenia, kursy, warsztaty oraz spotkania wyjazdowe połączone z aktywną edukacją i integracją. Celem tegorocznej edycji projektu jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 25-02-2013 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 25-02-2013 11:24