Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY


Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje

 • niezależnie od wysokości dochodu;

 • w kwocie 215,84 zł miesięcznie;

 • niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do lat 16 na podstawie orzeczeni o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu);

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej;

 • osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

 • osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS;

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


ZASADY USTALANIA PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO


Pierwszy wniosek

Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku kontynuacji pobierania zasiłku pielęgnacyjnego

W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy:

 1. Złożyć wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie 1 miesiąca od dnia utraty poprzedniego orzeczenia, i

 2. Złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 


WYMAGANE DOKUMENTY


Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w związku z niepełnosprawnością:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności, albo

 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo

 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnoś

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w związku z ukończeniem 75 roku życia:

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA


Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 12-12-2012 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Runge -Kaźmierczak 10-01-2020 12:21