Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY

POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY

Przemoc w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko
członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i
szkody. Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej
statusu społecznego i materialnego czy tez poziomu wykształcenia członków
rodziny.
 

Czy wiesz, że przemoc to...?
 

Przemoc fizyczna w tym:
• popychanie
• uderzanie
• wykręcanie rąk
• duszenie
• kopanie
• spoliczkowanie
 

Uszkodzenia ciała, w tym:
• zasinienia
• zadrapania
• krwawienia
• oparzenia
 

Przemoc psychiczna, w tym:
• izolacja
• wyzwiska
• ośmieszanie
• groźby
• kontrolowanie
• ograniczanie kontaktów
• krytykowanie
• poniżanie
• demoralizacja
• ciągle niepokojenie
 

Przemoc seksualna, w tym:
• zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych

Inny rodzaj zachowań przemocowych, w tym:
• niszczenie/uszkodzenie mienia
• zabór/przywłaszczenie mienia
• groźba karalna/znieważenie
• zmuszanie do picia alkoholu
• zmuszanie do zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych
oraz niezleconych przez lekarza leków

Jeśli spotyka Cię przemoc lub ktoś cierpi w Twoim otoczeniu z powodu
przemocy, ZADZWOŃ LUB PRZYJDŹ.

Przemoc można zgłosić do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie,w skład którego wchodzą przedstawiciele następujących
instytucji:
1. Komendy Powiatowej Policji w Policach przy ul. Polanowska 45d
w formie interwencji domowej lub zgłoszenia do dzielnicowego
2. Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie przy ul. Mielczarskiego 1, piętro I, czynny
w poniedziałki w godz.: 7.30-15.30, od wtorku do piątko w godz. 7.00-15.00, tel. 59-
810 5452
3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie przy ul.
Rapackiego 2,
4. Jednostek Oświatowych:
• szkoły, przedszkola,: u wychowawcy, pedagoga szkolnego, nauczyciela
5. Jednostek Ochrony Zdrowia
• przedstawicie służby zdrowia np. lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sławnie
funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Sławno
a podmiotami wchodzącymi w skład Zespołu.

Zasadniczymi zadaniami i celami Zespołu jest: minimalizacja zjawiska przemocy
w rodzinie na terenie miasta Sławno, budowanie lokalnego systemu wsparcia dla
osób i rodzin zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
zsynchronizowanie współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych
i społecznych, pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny założone zadania realizuje przede wszystkim poprzez
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie przedsięwzięć
mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie i uruchamianie procedur mających na celu jej
powstrzymanie, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania
w środowisku lokalnym pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy
w rodzinie, podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskiej
Karty”.

 

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą
odbywa się w oparciu o procedurę „NIEBIESKIE KARTY” i nie wymaga zgody osoby
dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół
czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym
podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” następuje przez wypełnienie formularza
„Niebieska Karta – cz. A” przez jednego z przedstawicieli następujących
podmiotów tj.: Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia z osobą, co
do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest dotknięta przemocą,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Gręda 12-01-2023 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bolesta 12-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Gręda 12-01-2023 13:34