Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

MOPS Sławno


|--- Dane teleadresowe

|--- Aktualności

|--- Statut

|--- Wykaz telefonów

|--- Dokumenty do pobrania

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA


|--- Zespół interdyscyplinarny

|--- Pomoc środowiskowa

|--- Usługi opiekuńcze

|--- Świadczenia rodzinne

      |--- ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

            |--- DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

      |--- ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

      |--- ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

      |--- JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

      |--- SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

|--- Fundusz alimentacyjny

      |--- Działania wobec dłużnika

      |--- Wymagane dokumenty

|--- Klub Integracji Społecznej

|--- Karta Dużej Rodziny

|--- Dodatki mieszkaniowe

|--- Stołówka

|--- Mieszkanie chronione

|--- Europejski Fundusz Społeczny - Projekt Systemowy "Szansa na rozwój"

      |--- Aktualności i ogłoszenia

      |--- Przebieg realizacji projektów

            |--- 2013

            |--- 2012

            |--- 2011

            |--- 2010

            |--- 2014

      |--- Zamówienia Publiczne

            |--- 2013

                  |--- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                  |--- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                  |--- ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

                        |--- ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 4

                        |--- ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 3

                        |--- ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 2

                        |--- ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 1

                  |--- Sławno: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                  |--- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                  |--- ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

                        |--- ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 2

                        |--- ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 1

                  |--- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                  |--- Sławno: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu Szansa na rozwój Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                  |--- ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 4

                  |--- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W CZĘŚCI NR 3

                  |--- ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 2

                  |--- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W CZĘŚCI 1

      |--- Galerie zdjęć

      |--- Zapytania ofertowe

            |--- Nowe zapytania ofertowe na przeprowadzenie grupowego oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego

            |--- Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia socjoterapeutycznego

|--- Świadczenie wychowawcze - "Rodzina 500+"

|--- Dobry Start "300+" dla uczniów

|--- Świetlica "Nasze Wspólne Gniazdo"

|--- Dodatki energetyczne

      |--- Wzorce wniosków

|--- Stypendia szkolne

ZAMIERZENIA I PROGRAMY


|--- System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

SPRAWOZDAWCZOŚĆ


|--- Sprawozdanie o ogólnej działalności Ośrodka

      |--- Sprawozdanie za rok 2010

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- 2018

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora


|--- Wiadomości ogólne

Rejestr Umów


|--- Lista umów

Zamówienia publiczne


|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022r.

Informacje


|--- Zapytania Ofertowe

      |--- Zapytania Ofertowe 2014

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

      |--- Archiwum zapytań ofertowych

|--- Zarządzenia kierownika MOPS

|--- Praca w Ośrodku

      |--- Zapytania ofertowe

      |--- Wyniki poprzednich postępowań

            |--- Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze: referenta ds. administracyjno-technicznych projektu " Szansa na rozwoj"finansowanego z EFS