Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane teleadresowe

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Romualda Mielczarskiego 1

76-100 Sławno

e-mail: mops_slawno@pro.onet.pl

skrytka pocztowa epuap: /MOPSSlawno/SkrytkaESP lub /MOPSSlawno/skrytka

www.bip.mops.slawno.pl

NIP: 839-20-35-640        REGON: 005311437

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 07 lutego 2017 zmieniające Zarządzenie Nr 303/2016 roku  Burmistrza Miast Sławno z dnia 30 Listopada 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto Sławno, od dnia 01.03.2017 roku zmianie uległy dane identyfikacyjne tj.

Nabywca: Miasto Sławno

ul. M.C.Skłodowskiej 9

76-100 Sławno, NIP: 499-042-88-73

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mielczarskiego 1

76-100 Sławno


Godziny urzędowania Ośrodka:  


  w każdy poniedziałek od 730 do 1530

od wtorku do piątku od 700 do 1500


Godziny przyjęć interesantów:


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w każdą środę w godz. 1300 – 1530 w sprawie skarg i wniosków

a w pozostałych sprawach codziennie w godzinach urzędowania Ośrodka

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej (jednocześnie pełniący zastępstwo Kierownika MOPS)

w godz. 1100 – 1200

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych

w godz. 900 – 1000

Świadczenia Rodzinne:

w godz. 800 – 1300

Fundusz Alimentacyjny

w godz. 8.00 – 13.00

Pracownicy Socjalni:

w godz. 730 – 1000 i w godz. 1400 – 1500

Praca w terenie

w godz. 1000 – 1400

Kasa czynna jest w dniu wypłat świadczeń

w godz. 1100 – 1300

 

Pozostali pracownicy codziennie w godzinach urzędowania Ośrodka.

 


Aktualności:

Zaszczep się bez formalności w Powszechnym Punkcie Szczepień w Sławnie!
W sobotę,  17 lipca 2021 roku Powszechny Punkt Szczepień w Sławnie umożliwi zaszczepienie się przeciw COVID-19 bez konieczności wcześniejszego rejestrowania się i zapisów! Aby się zaszczepić wystarczy odwiedzić sławieński punkt przy ul. Sempołowskiej 3 C i mieć przy sobie dowód osobisty.  W tym dniu dla mieszkańców Sławna, którzy zaszczepią się pierwszą dawką szczepionki, przygotowane zostały nagrody i upominki!
W hali wyodrębnione zostały dwa punkty badań, dwa stanowiska do szczepień oraz poczekalnia do oczekiwania dla osób przed i po szczepieniu. Obiekt przygotowany jest w m.in. krzesełka dla oczekujących, dozowniki ze środkami dezynfekującymi, sprzęt komputerowy dla kadry medycznej, kozetki lekarskie oraz lodówki na szczepionki. Cały obiekt jest również jednolicie oznakowany.
Do szczepień przeciwko COVID-19 zachęca również Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna
„Pandemia COVID-19 od ponad roku zmienia nasze życie, wyrządzając ogromne szkody w przestrzeni społecznej i gospodarczej. Wyjściem z tej sytuacji jest osiągnięcie odporności populacyjnej. Możemy tego dokonać poprzez szczepienie jak największej liczby osób. To jedyna droga powrotu do normalnego życia.  Osobiście przyjąłem już dwie dawki szczepionki, podobnie jak moja rodzina. Dlatego jeszcze raz apeluję do Państwa o skorzystanie z możliwości zaszczepienia się. Zróbmy to dla naszych bliskich i dla siebie”
Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?
Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.
Bo uratujesz komuś życie
Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.
Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.
Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.
Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.
Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Leków.
Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.
Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.
Powrót do normalności oznacza:
odejście od maseczek,
swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
dalszy rozwój gospodarki,
ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
wakacje bez ograniczeń,
poprawę jakości życia nas wszystkich.
Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.
Masz problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień? Skorzystaj z transportu!
Chcesz się zaszczepić, ale masz problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień? Sprawdź, jak skorzystać z bezpłatnego transportu, który został zorganizowany przez sławieński samorząd. Ze specjalnego transportu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami; osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.
Osoby, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, mogą skorzystać ze specjalnego transportu, który zabierze pacjenta z domu do punktu szczepień. Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie odwieziona do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania z transportu należy zgłosić bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Sławnie - tel. 59 810 31 18, kom. 502 845 313, e-mail: tadeusz.szokalski@slawno.pl.
Statystyka szczepień w Sławnie na dzień 05 lipca 2021 roku:
Liczba ludności - 12 357 osób
Pacjenci zaszczepieni przynajmniej jedną dawką - 5 713 osób
Pacjenci w pełni zaszczepieni - 4 789 osób
Procent zaszczepionych pełną dawką - 38,7%
Grupy wiekowe
12-19 lat - 201 osób
20-39 lat - 1063 osób
40-59 lat - 1714 osób
60-69 lat - 1346 osób
70+ - 1389 osób

 

Komunikat - "Dobry start"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu 18 czerwca 2021 r. rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’ z dniem 1 lipca 2021 r. realizację tego programu przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie nie będzie realizował tego zadania. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że

aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych

można dzwonić na nr 59 810 00 66, pisać na adres e-mail: iod@slawno.pl

lub na adres tutejszego urzędu.

 

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych w zbiorach „Świadczenia rodzinne”, „Rodzina 500+”, „Fundusz alimentacyjny”, „Dodatki energetyczne”

I.    Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ww. zbiorach jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno.
II.    Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: iod@slawno.pl; telefon: 59 810 00 66; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III.    Cele i podstawy przetwarzania
Dane w wyżej wymienionych zbiorach przetwarzane są w następujących celach
*    w celu realizacji świadczeń rodzinnych, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
*    w celu realizacji świadczeń związanych z funduszem alimentacyjnym, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
*    w celu realizacji świadczeń związanych z dodatkiem energetycznym, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
*    w celu realizacji świadczeń związanych z programem Rodzina 500+, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
IV.    Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
Procesorowi, czyli podmiotowi, z którego usług korzystamy przy ich przetwarzaniu:

Bank Spółdzielczy w Sławnie. Przetwarzanie kategorii danych niezbędnych do realizacji wypłaty świadczeń w siedzibie banku.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
V.    Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI.    Okres przechowywania danych
1.    Dane są przechowywane przez okres realizacji świadczeń, a następnie w celach archiwalnych. Okresy przechowywania  danych są determinowane przepisami prawa.
VII.    Prawa:
Osobie pozostawiającej swoje dane przysługuje:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c)    ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych; lub ustał podstawowy cel przetwarzania a my ze względu na obligujące nas przepisy prawa nie będziemy mogli usunąć danych.
d)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
VIII.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania
Podanie danych jest:
*    wymogiem prawnym wynikającym z ustaw wymienionych w pkt. III
Jeżeli dane nie zostaną podane:
*    możemy odmówić realizacji świadczeń

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 


 


 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 23-11-2012 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Gręda 12-05-2022 11:12