Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane teleadresowe

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Romualda Mielczarskiego 1

76-100 Sławno

e-mail: sekretariat@mops.slawno.pl

e-mail: mops_slawno@pro.onet.pl

skrytka pocztowa epuap: /MOPSSlawno/SkrytkaESP lub /MOPSSlawno/skrytka

www.bip.mops.slawno.pl

NIP: 839-20-35-640        REGON: 005311437

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 07 lutego 2017 zmieniające Zarządzenie Nr 303/2016 roku  Burmistrza Miast Sławno z dnia 30 Listopada 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto Sławno, od dnia 01.03.2017 roku zmianie uległy dane identyfikacyjne tj.

Nabywca: Miasto Sławno

ul. M.C.Skłodowskiej 9

76-100 Sławno, NIP: 499-042-88-73

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mielczarskiego 1

76-100 Sławno


Godziny urzędowania Ośrodka:  


  w każdy poniedziałek od 730 do 1530

od wtorku do piątku od 700 do 1500


Godziny przyjęć interesantów:


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w każdą środę w godz. 1300 – 1530 w sprawie skarg i wniosków

a w pozostałych sprawach codziennie w godzinach urzędowania Ośrodka

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej (jednocześnie pełniący zastępstwo Kierownika MOPS)

w godz. 1100 – 1200

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych

w godz. 900 – 1000

Świadczenia Rodzinne:

w godz. 900 – 1400

Fundusz Alimentacyjny

w godz. 900 – 1400

Pracownicy Socjalni:

w godz. 730 – 1000 i w godz. 1400 – 1500

Praca w terenie

w godz. 1000 – 1400

Kasa czynna jest w dniu wypłat świadczeń

Zasiłki stałe - w godz. 1100 – 1200

Zasiłki okresowe - w godz. 1100 – 1300

 

Pozostali pracownicy codziennie w godzinach urzędowania Ośrodka.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że

aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych

można dzwonić na nr 59 810 00 66, pisać na adres e-mail: iod@slawno.pl

lub na adres tutejszego urzędu.

 

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych w zbiorach MOPS

I.    Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ww. zbiorach jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno.
II.    Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: iod@slawno.pl; telefon: 59 810 00 66; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III.    Cele i podstawy przetwarzania
Dane w wyżej wymienionych zbiorach przetwarzane są w następujących celach
*    w celu realizacji świadczeń rodzinnych, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
*    w celu realizacji świadczeń związanych z funduszem alimentacyjnym, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
*    w celu realizacji świadczeń związanych z dodatkiem energetycznym, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
*    w celu realizacji świadczeń związanych z programem Rodzina 500+, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
IV.    Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
Procesorowi, czyli podmiotowi, z którego usług korzystamy przy ich przetwarzaniu:

Bank Spółdzielczy w Sławnie. Przetwarzanie kategorii danych niezbędnych do realizacji wypłaty świadczeń w siedzibie banku.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
V.    Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI.    Okres przechowywania danych
1.    Dane są przechowywane przez okres realizacji świadczeń, a następnie w celach archiwalnych. Okresy przechowywania  danych są determinowane przepisami prawa.
VII.    Prawa:
Osobie pozostawiającej swoje dane przysługuje:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c)    ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych; lub ustał podstawowy cel przetwarzania a my ze względu na obligujące nas przepisy prawa nie będziemy mogli usunąć danych.
d)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
VIII.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania
Podanie danych jest:
*    wymogiem prawnym wynikającym z ustaw wymienionych w pkt. III
Jeżeli dane nie zostaną podane:
*    możemy odmówić realizacji świadczeń

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 


 


 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 23-11-2012 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Gręda 31-01-2024 10:12