Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik do Uchwały

Nr IV/19/2006

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 29. grudnia. 2006STATUT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§ 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Sławno prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie działa na podstawie :

 1. Uchwały Nr III /1-5/92 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 maja 1992 roku

 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz. U.z 2004r., Nr 64 poz.593/;

 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2003 r. Nr 228,poz.2255/;

 4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. O finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm/;

 5. niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą i obszarem działania Ośrodka jest miasto Sławno


§ 4

Bezpośredni nadzór na działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta SławnoRozdział II

Zakres działania

§ 5

 1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz inne wynikające z odrębnych przepisów.

 2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

  1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;

  2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych;

  3) praca socjalna;

  4) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

  5) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

  6) realizacja zadań wynikająca z rozpoznania potrzeb społecznych;

  7) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocowej w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

  8) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Rozdział III

Organizacja Ośrodka

§ 6


 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik,który kieruje pracą Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz oraz jest odpowiedzialny za własną realizację zadań oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej.

 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.

§ 7


 1. Kierownik Ośrodka działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podejmuje samodzielnie decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

 2. Kierownik zatrudnia pracowników Ośrodka, wykonując funkcję kierownika zakładu w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.


§ 8

Organizacje wewnętrzną i zadania komórek organizacyjnych Ośrodka określa regulamin organizacyjny, który opracuje Kierownik a zatwierdza Burmistrz Miasta Sławno


Rozdział IV

Majątek i finanse Ośrodka

§ 9

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany „planem finansowym,” ustalony przez Kierownika Ośrodka.

 2. Wydatki Ośrodka finansowane są z Budżetu Miasta Sławno oraz ze środków przekazywanych przez Wojewodę a dochody Ośrodka odprowadzane są w całości na rachunek budżetu Miasta.

 3. Ośrodek może gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym środki specjalne pochodzące ze spadków, darowizn i zapisów w postaci pieniężnej.

 4. Ośrodek może przyjmować darowizny w formie rzeczowej, które będą przeznaczone na cel wskazany przez darczyńce.

    

  § 10

Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.


        § 11

Kierownik Ośrodka składa sprawozdania z działalności Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział V

Postanowienia końcowe

    § 12

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bolesta 02-09-2009 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bolesta 02-09-2009 11:52