Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rodzaje świadczeń

Rodzaje świadczeń:

  • zasiłek stały - zasiłek ten przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo

 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub

 • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

Minimalna wysokość zasiłku to 30 zł.

  • zasiłek okresowy – zasiłek ten wypłacany jest z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, rodziny a dochodem osoby lub rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku 20 zł.

  • zasiłek celowy – zasiłek ten przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej. Przeznaczony może być w szczególności na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw mieszkania,a także kosztów pogrzebu

  • zasiłek celowy specjalny – zasiłek ten przyznawany jest osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

  • zasiłki celowe przyznawane i wypłacane osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  • Opłacanie składek zdrowotnych i emerytalno – rentowych.

  • Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

  • Dożywanie osób dorosłych.

  • Umieszczanie osób bezdomnych w noclegowniach, schroniskach.

  • Umieszczanie osób starszych w domach pomocy społecznej.

  • Organizowaniem i wydawaniem żywności z UE mieszkańcom miasta Sławno

  • Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej


Ponadto pomoc można uzyskać w postaci pracy socjalnej:

 

- doradzanie, rozmowa

- pomoc w ustalaniu stopnia niepełnosprawności

- pomoc w ustalaniu uprawnień emerytalno- rentowych z ZUS, alimentów oraz

innych świadczeń finansowych

                        - interwencje kryzysowe

- kontakty z instytucjami, załatwianie i pośredniczenie w załatwianiu spraw urzędowych,

- reprezentowanie interesów podopiecznego w innych instytucjach, w tym prawnych

                        - załatwianie spraw mieszkaniowych, lokatorskich

                        - pomoc w uzyskaniu pracy (zatrudnienia)

                       - współpraca z kuratorami sądowymi, policją

                       - współpraca z opiekunami prawnymi

                       - organizowanie półkolonii, zimowisk dla dzieci

                       - współpraca ze szkołami

                       - współpraca z lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi

                       - pośredniczenie w załatwianiu konsultacji specjalistycznych, medycznych,

                         psychologicznych, pedagogicznych

- zbiórka i przekazywanie odzieży, sprzętu RTV, AGD, mebli.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bolesta 02-09-2009 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bolesta 23-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bolesta 23-10-2012 12:23