Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w MOPS

                                                                                                                                                                                                         Sławno, 11 czerwiec 2014 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

opiekuna w MOPS

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie zatrudni na czas zastępstwa opiekuna od 07.07.2014 r do 07.07.2015 r.

Wymagania niezbędne :

1. Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków :

- opiekunka domowa

- opiekunka środowiskowa

- opiekun medyczny

- opiekun osoby niepełnosprawnej

lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekun w MOPS.

Wymagania dodatkowe :

- umiejętność skutecznego komunikowania się

- umiejętność organizowania pracy w domu chorego

- samodzielność

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

- doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej

 

Zakres obowiązków : W toku codziennego kontaktu z chorymi opiekunka dba o ich stan zdrowia i zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych.

Opiekunka domowa świadczy usługi różnym grupom osób, a przede wszystkim:

a) obłożnie i ciężko chorym całkowicie samotnym,

b) obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodziną – wyłącznie w godzinach pracy

członków rodziny,

c) samotnym niepełnosprawnym, wymagającym opieki,

d) innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi.

W domach chorych opiekunka zobowiązana jest do wykonywania następujących czynności:

a) pielęgnacyjnych

b) gospodarczych

c) opiekuńczych

d) załatwiania bieżących spraw urzędowych chorego.

Do czynności pielęgnacyjnych należy:

a) przesłanie łóżka,

b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

c) mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego,

d) układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmienia pozycji,

e) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

f) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

g)podawanie leków doustnych.

Zakres pracy opiekunki u obłożnie chorych i niepełnosprawnych obejmuje także czynności gospodarcze do których należy:

- kupowanie artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego

artykułów przemysłowych- zabezpieczanie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,

- karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaganej czynności,

- spacery z podopiecznym,

- utrzymywanie w czystości otoczenia chorego,- dokonywanie porządków w używanej przez chorego części mieszkania,

- utrzymywanie w czystości menażek, termosów, naczyń stołowych i kuchennych oraz sprzętu gospodarczego służącego podopiecznemu,

- utrzymywanie w czystości sanitariów (wanny, sedesu, miednicy, kaczki, basenu, nocnika) - pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży chorego (pralka),- dbanie o czystość bielizny pościelowej chorego (odnoszenie jej i przynoszenie z punktów pralniczych)

- palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody itp.,

- zamawianie wizyt lekarskich,

- realizacja recept lekarskich,

- załatwiania innych spraw na życzenie chorego (opłacanie świadczeń, pomoc w korespondencji itp.)

- rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym.

W miarę możliwości opiekunka organizuje czas wolny choremu poprzez:

a) dostarczanie prasy, książek,

b) zachęcanie do wykonywania prac ręcznych, co jest szczególnie ważne przy schorzeniach reumatycznych.

U chorych obłożnie, zamieszkałych wspólnie z rodziną opiekunka wykonuje następujące

czynności:

a) czynności pielęgnacyjne

b) czynności gospodarcze, które obejmują:

- karmienie chorego,

- utrzymanie w czystości i porządku pokoju, w którym stale przebywa chory (jeżeli w pokoju tym nie mieszka również inny członek rodziny),

- zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach nagłych,

- realizacja recept, jeżeli lek jest zalecony do natychmiastowego podania choremu,

- przygotowanie posiłku wyłącznie dla chorego,

- utrzymanie czystości sprzętu gospodarczego, używanego w trakcie świadczenia usług.

. W razie zgonu podopiecznego opiekunka domowa zobowiązana jest do:

a) wezwania dozorcy domu lub sąsiada,

b) wezwania lekarza rejonowego celem stwierdzenia zgonu,

c) w miarę możliwości powiadomienia kogoś z najbliższej rodziny podopiecznego.

Wymagane dokumenty :

- list motywacyjny

- cv oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kserokopie świadectw pracy

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku
- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisko opiekun w MOPS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

-mile widziane referencje ( dot .osób posiadających doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.

Oferty pisemne wraz z dokumentami należy składać osobiście lub listownie na adres :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. R. Mielczarskiego 1

76-100 Sławno

do dnia 27.06.2014 r. do godziny 1430

w zamkniętej kopercie z adnotacją ,, Opiekun w MOPS – praca na zastępstwo„

 

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                               Kierownik

                                                                               Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

                                                                                            mgr Dominka Wróbel

Kwestionariusz osobobowy do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 11-06-2014 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 11-06-2014 11:20