Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego


DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO


 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:

  • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, raz w roku szkolnym;

  • w kwocie 100,00 zł jednorazowo na dziecko;

  • wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek przysługuje wyłącznie z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole. Poprzez szkołę rozumiemy:

  • szkołę podstawową;

  • gimnazjum;

  • szkołę ponadgimnazjalną; zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się: zasadnicze szkoły zawodowe, trzyletnie licea ogólnokształcące, trzyletnie licea profilowane, czteroletnie technika, dwuletnie licea uzupełniające, trzyletnie technika uzupełniające, szkoły policealne, trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy;

  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy;

  • specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy wychowania;

  • ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.


WYMAGANE DOKUMENTY


Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

  • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 17-12-2012 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Runge -Kaźmierczak 20-05-2019 10:22