Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje ogólne

O pomoc w Ośrodku starać się mogą osoby lub rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej.

Pomoc przydziela jest w szczególności z powodu:

 • Ubóstwa

 • Sieroctwa

 • Bezdomności

 • Bezrobocia

 • Niepełnosprawności

 • Długotrwałej lub ciężkiej choroby

 • Przemocy w rodzinie

 • Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

 • Bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

 • Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze

 • Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

 • Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 • Alkoholizmu lub narkomani

 • Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

 • Klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje od 01.01.2022r.:

 

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł

 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie ( gotowy druk – plik w załączeniu)

 • zaświadczenie/a z PUP lub zaświadczenie/a o uzyskiwanych dochodach osoby lub rodziny

 • decyzja za Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego lub dowód otrzymywania w/w świadczeń (odcinek)

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość

 • decyzja dotycząca przyznania lub odmowy dotacji do wydatków mieszkaniowych

 

Pomoc przyznawana jest na podstawie wypełnionego podania, aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, jak również na podstawie opinii i wywiadu środowiskowego sporządzonego przez pracownika socjalnego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bolesta 02-09-2009 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bolesta 23-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bolesta 21-09-2009 10:42