Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt:


AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA BEZROBOTNYCH KOBIET SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI NA TERENIE MIASTA SŁAWNO.”
Partnerem w realizacji projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie.

Celem partnerstwa było zwiększenie szans w znalezieniu zatrudnienia poprzez objecie szkoleniami umożliwiającymi nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych grupy 25 kobiet samotnie wychowujących dzieci z terenu Miasta Sławna będących beneficjentami pomocy społecznej.Założenia projektu były zgodne z celami Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej i poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Projekt realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2008 do 31 marca 2009 i przebiegał w dwóch etapach ;

 • I etap obejmował kurs przygotowawczy do pracy w branży administracyjnej i handlowej,

 • II etap to warsztaty psychologiczno-terapeutyczne z psychologiem ,socjoterapeutą oraz doradcą zawodowym.

Beneficjentami projektu było 25 bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci z terenu miasta Sławno,które :

 • ukończyły 88 godzinny kurs przygotowawczy do pracy w branży administracyjnej i handlowej i otrzymały certyfikat,

 • wzięły udział w 72 godzinnych warsztatach psychologiczno - terapeutycznych oraz w 24 godzinnych spotkaniach z doradcami zawodowymi,

 • uczestniczyły w warsztatach kreowania własnego wizerunku,

 • brały udział w 8 spotkaniach integracyjnych ,

 • w trakcie uczestnictwa w projekcie podjęły prace społeczno-użyteczne - 4 osoby.

W trakcie trwania zajęć 9- cioro dzieci uczestniczek projektu ,w wieku od 6-ciu miesięcy do 6 roku życia , były objęte opieką w przedszkolu lub w żłobku.

Warsztaty były prowadzone w doposażonych w ramach projektu pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

W celu doskonalenia umiejętności nabytych w czasie szkoleń i warsztatów, dla beneficjentów projektu zostało utworzone stanowisko komputerowe wraz z dostępem do internetu.

Z uwagi na niewystarczające środki utrzymania , uczestniczkom w ramach projektu były wypłacana świadczenia pieniężne i rzeczowe.

   

Celem programu operacyjnego było:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności służących skutecznemu poszukiwaniu pracy,

 • zwiększenie motywacji i wiary w skuteczność poszukiwania pracy, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, zmniejszenie lęku przed kontaktami z potencjalnymi pracodawcami, umiejętności autoprezentacji, asertywnego zachowania

 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy

 • poprawa umiejętności komunikacyjnych uczestników

 • podniesienie osobistych i zawodowych aspiracji uczestników

 • zdobycie umiejętności korzystania z komputera oraz internetu

 • zdobycie umiejętności obsługi kasy fiskalnej oraz wiedzy z zakresu organizacji handlu

 • zdobycie umiejętności obsługi urządzeń biurowych

 • zapewnienie spokoju o bezpieczeństwo dziecka w trakcie trwania szkoleń i warsztatów.


Trwałym efektem projektu jest zwiększenie liczby osób gotowych do podjęcia zatrudnienia oraz zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej.


Na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, tytuł projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci z terenu miasta Sławno”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę -186 120,37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bolesta 02-09-2009 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bolesta 02-09-2009 13:25