Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ JEDNOCZEŚNIE PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ ZASTĘPCY KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

OGŁOSZENIE

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ JEDNOCZEŚNIE PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ ZASTĘPCY KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sławnie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ JEDNOCZEŚNIE PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ ZASTĘPCY KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze pracy na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

1. Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie,

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wiedza merytoryczna z zakresu ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego

 • co najmniej 5 letni staż pracy w tym 2 letni staż pracy w pomocy społecznej.

 

2. Wymagania dodatkowe

 

 • mile widziane kursy, szkolenia, specjalizacje z zakresu pomocy społecznej,

 • umiejętności sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,

 • umiejętności obsługi programów komputerowych pakietu Microsoft Office,

 • cechy osobowościowe: zdolności przywódcze, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

 

3. Podstawowe zadania wykonywane na stanowisku

 

 • kierowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pracy podległych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań ustawowych,

 • sporządzanie rocznych, okresowych, cząstkowych sprawozdań rzeczowo-finansowych i informacji merytorycznych z zakresu powierzonych spraw,

 • rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, opracowanie planu środków finansowych niezbędnych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, instytucjami, kościołami, związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania różnorodnych form pomocy i realizacji powierzonych zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

4. Wymagane dokumenty

 

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz szkolenia, kursy, specjalizacje,

 • dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienie,

 • kwestionariusz osobowy,

 • oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. R. Mielczarskiego 1 w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Dokumenty należy składać do dnia 05.11.2012r do godziny 14:00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.mops.slawno.pl) oraz tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1593 późn. zm.)

 

Aby pobrać załączony kwestionariusz osobowy, proszę kliknąć w rozpakuj, lub pobrać załącznik (zip) i otworzyć go na swoim komputerze.

 

Do otwarcia wymagany Acrobat Reader.

http://bip.mops.slawno.pl/pliki/slawno-mops/74.zip

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bolesta 22-10-2012 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bolesta 22-10-2012
Ostatnia aktualizacja: 22-10-2012 12:45