Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta do spraw kancelaryjno-gospodarczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referenta do spraw kancelaryjno-gospodarczych.

 

  1. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu na czas określony – 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

  1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- posiadanie obywatelstwa polskiego oraz nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- staż pracy w administracji samorządowej (minimum 6 miesięcy).

 

  1. Wymagania dodatkowe:

- dobra znajomość obsługi komputera, systemów informatycznych i sprzętu biurowego,

- dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przyjmowanie, ewidencja i załatwianie korespondencji,

- czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów i ich terminowym załatwianiem,

- obsługa urządzeń biurowych, nadzór nad pocztą elektroniczną, BIP i stroną internetową,

- przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji ustnych i telefonicznych związanych z działalnością tutejszego Ośrodka.

 

  1. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy i dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,

- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na dane stanowisko”.

 

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. R. Mielczarskiego 1

76-100 Sławno

do dnia 28 grudnia 2011r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko urzędnicze”.

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku MOPS Sławno.

Dokumenty pozostałych kandydatów, którzy nie przeszli poprawnej weryfikacji zostaną odesłane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bolesta 13-12-2011 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bolesta 13-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bolesta 13-12-2011 12:03