Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownika socjalnego/terapeuty w Środowiskowym Domu Samopomocy - na czas zastępstwa

OGŁOSZENIE

 

o naborze na stanowisko terapeuty/pracownika socjalnego, na okres zastępstwa.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie ogłasza nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego ½ etatu + ½ etatu pracownika socjalnego w Środowiskowym Domu Samopomocy na okres zastępstwa.

 

I Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe:

 1. posiadanie dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

 2. uprawnienia do pracy z osobami zaburzonymi psychicznie i umysłowo np. Oligofrenopedagogika.

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku terapeuty oraz pracownika socjalnego.

 

II Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz kodeksu postępowania administracyjnego

 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

 3. Umiejętność pracy zespołowej.

 4. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 5. Umiejętność obsługi komputera (Open Office, Windows).

 6. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych).

 7. Samodzielność, skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie.

 

III Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys (CV).

 3. Kwestionariusz osobowy

 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 5. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy).

 6. Kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty).

 7. Kopia dowodu osobistego.

 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. Wybrany kandydat do zatrudnienia zobowiązany jest, przed zawarciem umowy o pracę, do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności q myśl art. 3 ust.3 pkt 2ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2001 roku nr 142 poz. 1593 z późn. zm.).

 9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 10. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny oraz CV powinny zostać opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

 

IV Zakres czynności na stanowisku:

 

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie pracy socjalnej w zakresie rozwiązywania problemów życiowych na rzecz uczestników ŚDS,

 • współpraca z pracownikiem socjalnym tut. Działu Pomocy Środowiskowej,

 • utrzymywanie stałego kontaktu ŚDS z środowiskiem rodzinnym uczestników i środowiskiem lokalnym,

 • doradztwo i gotowość niesienia pomocy podopiecznym, w szczególności osobom samotnym w sytuacjach pokonywania trudności życia codziennego, jeśli stan zdrowia tego wymaga,

 • utrzymywanie stałego kontaktu z przychodnią lekarską (lekarzem rodzinnym), poradniami specjalistycznymi i poradnią Zdrowia Psychicznego,

 • występowanie z wnioskami w sprawach przyznawania różnych form pomocy dla uczestników i ich rodzin,

 • opracowywanie indywidualnych planów pracy i uczestniczenie w pracach zespołu terapeutycznego,

 • promowanie ŚDS w środowisku lokalnym i ponad lokalnym,

 • organizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym,

 • inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych podnoszeniu jakości życia uczestników i ich rodzin,

 • współtworzenie programów rehabilitacyjnych,

 • pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych,

 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 18.10.2011r. osobiście, bądź pocztą ( decyduje data wpływu ofert do Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Sławnie) na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno z dopiskiem „ Nabór na stanowisko terapeuty / pracownika socjalnego”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bolesta 06-10-2011 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bolesta 06-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bolesta 06-10-2011 08:14