Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie

Sławno, dnia 28 sierpnia 2013 r.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

pracownik socjalny.

 

 • Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

 

 1. Kandydat biorący udział w naborze powinien spełniać następujące wymagania:

  • zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej:

- posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika socjalna, polityka społeczna, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • posiadać nieposzlakowaną opinię

 • posiadać obywatelstwo polskie

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeks postępowania administracyjnego

 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku pracownika socjalnego

 • znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej oraz Microsoft Word, Excel

 • umiejętność skutecznego komunikowania się

 • umiejętność pracy w zespole

 • samodzielność, zaangażowanie, obowiązkowość, kreatywność

 

 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 • praca socjalna

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie odpowiednich form pomocy dla osób potrzebujących

 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych

 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i negatywnych skutków zjawisk społecznych

 • udzielanie szeroko rozumianej informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osób potrzebujących tego rodzaju pomocy

 

 1. Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godz. tygodniowo

 • miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Mielczarskiego 1

 • umowa o pracę: umowa zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

 • przewidywany termin zatrudnienia: 15 września 2013 r.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • życiorys (CV)

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualnie doświadczenie zawodowe

 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

 

 

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Mielczarskiego 1

76-100 Sławnie

do dnia 11 września 2013 r. do godz. 15 : 00.

 

w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego”.

 

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie oraz na tablicy informacyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

 

 

                                                                                                              p.o. Kierownik

                                                                                        Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                 w Sławnie

                                                                                                        mgr Danuta Maderska

 

 

Aby pobrać załączony kwestionariusz osobowy, proszę kliknąć w rozpakuj, lub pobrać załącznik (zip) i otworzyć go na swoim komputerze.

Do otwarcia wymagany Acrobat Reader.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 28-08-2013 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 28-08-2013 11:07