Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta do spraw administracyjno - technicznych projektu "Szansa na rozwój" finansowanego z EFS

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta do spraw administracyjno – technicznych projektu „ Szansa na rozwój” finansowanego z EFS.

 

 

 1. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze, na czas określony od marca 2013 r. do 31.12.2014 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- posiadanie obywatelstwa polskiego oraz nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Wymagania dodatkowe :

- dobra znajomość obsługi komputera, systemów informatycznych i sprzętu biurowego,

- staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

- wiedza na temat projektów unijnych oraz samorządów terytorialnych,

- dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku :

- prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego „Szansa na rozwój”,

- przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,

- sporządzanie sprawozdań merytorycznych i innych zadań wynikających z realizacji tego projektu.

 1. Zgodnie z Art. 13 ustawy ust.2 pkt.4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że w miesiącu (poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 1. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

- miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w windę lecz nie w tej kondygnacji gdzie znajduje się miejsce pracy,

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

- wymuszona pozycja ciała,

- wysiłek głównie umysłowy.

 1. Wymagane dokumenty :

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy i dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,

 • oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

 • oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 • oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zmianami)oraz ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”,

 • w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • kwestionariusz osobowy, osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. R. Mielczarskiego 1

76 – 100 Sławno

do dnia 05.03.2013 roku do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do MOPS) w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Nabór na stanowisko urzędnicze”.

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie oraz na tablicy informacyjnej w budynku MOPS Sławno.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów, którzy nie przeszli poprawnej weryfikacji zostaną odesłane.

                                                                                                                                                Kierownik Miejskiego Ośrodka

                                                                                                                                                            Pomocy Społecznej w Sławnie

                                                                                                                                                            mgr Anna Komorowska

    

Projekt „Szansa na rozwój” współfinansowany z Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Aby pobrać załączony kwestionariusz osobowy, proszę kliknąć w rozpakuj, lub pobrać załącznik (zip) i otworzyć go na swoim komputerze.

Do otwarcia wymagany Acrobat Reader.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 22-02-2013 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 26-02-2013 08:34